รายวิชา EC358 เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยดุลการชำระเงิน (The Economics of Balance of Payments)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : ระบบการเงินระหว่างประเทศ
  บทที่ 2 : ดุลการชำระเงิน
  บทที่ 3 : ตลาดเงินตราต่างประเทศ
  บทที่ 4 : การปรับดุลการชำระเงินทางด้านราคา
  บทที่ 5 : การปรับดุลการชำระเงินทางด้านรายได้
  บทที่ 6 : การปรับดุลการชำระเงินทางด้านราคาและรายได้พร้อมกัน
  บทที่ 7 : ดุลภาพภายในและภายนอก
  บทที่ 8 : นโยบายอื่นๆที่มีผลต่อดุลการชำระเงิน
  บทที่ 9 : การเคลื่อนย้ายทุนระหว่างประเทศกับดุลการชำระเงิน
  บทที่ 10 : ดุลการชำระเงิน ปริมาณเงิน และระดับราคาสินค้า
  บทที่ 11 : ทุนสำรองและสภาพคล่องระหว่างประเทศ
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : ระบบการเงินระหว่างประเทศ
  บทที่ 2 : ดุลการชำระเงิน
  บทที่ 3 : ตลาดเงินตราต่างประเทศ
  บทที่ 4 : การปรับดุลการชำระเงินทางด้านราคา
  บทที่ 5 : การปรับดุลการชำระเงินทางด้านรายได้
  บทที่ 6 : การปรับดุลการชำระเงินทางด้านราคาและรายได้พร้อมกัน
  บทที่ 7 : ดุลภาพภายในและภายนอก
  บทที่ 8 : นโยบายอื่นๆที่มีผลต่อดุลการชำระเงิน
  บทที่ 9 : การเคลื่อนย้ายทุนระหว่างประเทศกับดุลการชำระเงิน
  บทที่ 10 : ดุลการชำระเงิน ปริมาณเงิน และระดับราคาสินค้า
  บทที่ 11 : ทุนสำรองและสภาพคล่องระหว่างประเทศ
  บรรณานุกรม : Reference