รายวิชา CT479(H) การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (คู่มือ) (Systems Analysis And Design)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  กรณีตัวอย่างระบบงานที่1 : ระบบการควบคุมสินค้า
  กรณีตัวอย่างระบบงานที่2 : ระบบการจัดการห้องเช่า
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  กรณีตัวอย่างระบบงานที่1 : ระบบการควบคุมสินค้า
  กรณีตัวอย่างระบบงานที่2 : ระบบการจัดการห้องเช่า