รายวิชา CHI2001 ภาษาจีน3 (CHINESE3)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 บทเรียนและแบบฝึกหัด บทนั่งดูโทรทัศน์
  บทที่2 การนั่งรถ การนั่งเครื่องบิน
  บทที่3 การท่องเที่ยว
  บทที่4 การถ่ายรูป การทำผม
  บทที่5 ธนาคาร
  บทที่6การอวยพรวันเกิด
  บทที่7 ความใฝ่ฝัน
  บทที่8 การท่องอินเทอร์เน็ต
  บทที่9 การอ่านบทกลอนและเพลงจีน
  บทที่10 หลักภาษา
  บทที่11 การฝากข้อความ การเขียนจดหมายลา
  ภาคผนวก
  การสร้างคำและประโยค
  ตารางการใช้คำลักษณะนามกับคำนาม
  นามสกุลจีน
  ตารางความสัมพันธ์ระหว่างเครือญาติของจีน
  แนวคำตอบแบบฝึกหัด
  ตัวอย่างข้อสอบ
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 บทเรียนและแบบฝึกหัด บทนั่งดูโทรทัศน์
  บทที่2 การนั่งรถ การนั่งเครื่องบิน
  บทที่3 การท่องเที่ยว
  บทที่4 การถ่ายรูป การทำผม
  บทที่5 ธนาคาร
  บทที่6การอวยพรวันเกิด
  บทที่7 ความใฝ่ฝัน
  บทที่8 การท่องอินเทอร์เน็ต
  บทที่9 การอ่านบทกลอนและเพลงจีน
  บทที่10 หลักภาษา
  บทที่11 การฝากข้อความ การเขียนจดหมายลา
  ภาคผนวก
  การสร้างคำและประโยค
  ตารางการใช้คำลักษณะนามกับคำนาม
  นามสกุลจีน
  ตารางความสัมพันธ์ระหว่างเครือญาติของจีน
  แนวคำตอบแบบฝึกหัด
  ตัวอย่างข้อสอบ