รายวิชา CH351(42) ชีวเคมี 1 (Biochemistry 1)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : คาร์โบไฮเดรท
  บทที่ 2 : ลิปิด
  บทที่ 3 : กรดอะมิโนและโปรตีน
  บทที่ 4 : เอนไซม์
  บทที่ 5 : กรดนิวคลีอิค
  บทที่ 6 : โครมาโตกราฟี
  หนังสืออ้างอิง : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : คาร์โบไฮเดรท
  บทที่ 2 : ลิปิด
  บทที่ 3 : กรดอะมิโนและโปรตีน
  บทที่ 4 : เอนไซม์
  บทที่ 5 : กรดนิวคลีอิค
  บทที่ 6 : โครมาโตกราฟี
  หนังสืออ้างอิง : Reference