รายวิชา CH324(47) อินทรีย์เคมี 3 (Organic Chemistry III)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารประกอบอะโรเมติกเฮเทรโรไซเคิล
  บทที่2 :สารประกอบอะโรเมติกเฮเทรโรไซเคิลที่มีสมาชิก 5 อะตอมและมี 1 เฮเทรโรอะตอม
  บทที่3 : สารประกอบอะโรเมติกเฮเทรโรไซเคิลที่มีสมาชิก 5 อะตอมและมี 2 เฮเทรโรอะตอม
  บทที่4 : ไพรีดีน
  บทที่5 : สารประกอบ Condensed Five-membered Heterocycles
  บทที่6 :Quinolines และ Isoquinolines
  บทที่7 : อัลคาลอยด์
  ภาคผนวก : Supplement
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารประกอบอะโรเมติกเฮเทรโรไซเคิล
  บทที่2 :สารประกอบอะโรเมติกเฮเทรโรไซเคิลที่มีสมาชิก 5 อะตอมและมี 1 เฮเทรโรอะตอม
  บทที่3 : สารประกอบอะโรเมติกเฮเทรโรไซเคิลที่มีสมาชิก 5 อะตอมและมี 2 เฮเทรโรอะตอม
  บทที่4 : ไพรีดีน
  บทที่5 : สารประกอบ Condensed Five-membered Heterocycles
  บทที่6 :Quinolines และ Isoquinolines
  บทที่7 : อัลคาลอยด์
  ภาคผนวก : Supplement