รายวิชา BO433(48) Plant Anatomy (กายวิภาคของพืช)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1บทนำIntroduction
  บทที่2เซลล์พืชPlant Cells
  บทที่3เนื้อเยื่อเจริญMeristematic tissue
  บทที่4เนื้อเยื่อป้องกันProtective tissue
  บทที่5เนื้อเยื่อพื้นGround tissue
  บทที่6ไซเลมXylem
  บทที่7โฟลเอมPhlocm
  บทที่8รากSten
  บทที่9ลำต้นSten
  บทที่10ใบleaves
  บทที่11ดอกFlowers
  บทที่12ผลFruits
  บทที่13เมล็ดSeeds
  บทที่14เอ็มบริโอและต้นกล้าEmbroyo and seeding
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1บทนำIntroduction
  บทที่2เซลล์พืชPlant Cells
  บทที่3เนื้อเยื่อเจริญMeristematic tissue
  บทที่4เนื้อเยื่อป้องกันProtective tissue
  บทที่5เนื้อเยื่อพื้นGround tissue
  บทที่6ไซเลมXylem
  บทที่7โฟลเอมPhlocm
  บทที่8รากSten
  บทที่9ลำต้นSten
  บทที่10ใบleaves
  บทที่11ดอกFlowers
  บทที่12ผลFruits
  บทที่13เมล็ดSeeds
  บทที่14เอ็มบริโอและต้นกล้าEmbroyo and seeding
  บรรณานุกรม