รายวิชา BO353(H) บทปฏิบัติการ เชื้อราวิทยา (Mycology)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : กล้องจุลทัศน์และการใช้ไมโครมิเตอร์
  บทที่ 2 : อาหารเลี้ยงเชื้อและการฆ่าเชื้อ
  บทที่ 3 : สัณฐานวิทยาของเชื้อรา
  บทที่ 4 : ราเมือก
  บทที่ 5 : การแยกเชื้อราจากน้ำ
  บทที่ 6 : สับ-ดิวิชันมาสติโกมายโคตินา
  บทที่ 7 : สับ-ดิวิชันซายโกมายโคตินา
  บทที่ 8 : การแยกเชื้อราจากดิน
  บทที่ 9 : สับ-ดิวิชันแอสโคมายโคตินา
  บทที่ 10 : ชั้นเพลคโตมายซีตีส
  บทที่ 11 : ชั้นพายรีโนมายซีตีส
  บทที่ 12 : ชั้นดิสโคมายซีตีส
  บทที่ 13 : ชั้นโลคูโลแอสโคมายซีตีส
  บทที่ 14 : สับ-ดิวิชันเบสิดิโอมายโคตินา
  บทที่ 15 : ชั้นฮายเมโนมายซีตีส
  บทที่ 16 :ชั้นฮายเมโนมายซีตีส(ต่อ)
  บทที่ 17 : ชั้นแกสเทอโรมายซีตีส
  บทที่ 18 : สับ-ดิวิชันดิวเทอโรมายโคตินา
  บทที่ 19 : ชั้นฮายโฟมายซีตีส และอะโกโนมายซีตีส
  เอกสารอ้างอิง
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : กล้องจุลทัศน์และการใช้ไมโครมิเตอร์
  บทที่ 2 : อาหารเลี้ยงเชื้อและการฆ่าเชื้อ
  บทที่ 3 : สัณฐานวิทยาของเชื้อรา
  บทที่ 4 : ราเมือก
  บทที่ 5 : การแยกเชื้อราจากน้ำ
  บทที่ 6 : สับ-ดิวิชันมาสติโกมายโคตินา
  บทที่ 7 : สับ-ดิวิชันซายโกมายโคตินา
  บทที่ 8 : การแยกเชื้อราจากดิน
  บทที่ 9 : สับ-ดิวิชันแอสโคมายโคตินา
  บทที่ 10 : ชั้นเพลคโตมายซีตีส
  บทที่ 11 : ชั้นพายรีโนมายซีตีส
  บทที่ 12 : ชั้นดิสโคมายซีตีส
  บทที่ 13 : ชั้นโลคูโลแอสโคมายซีตีส
  บทที่ 14 : สับ-ดิวิชันเบสิดิโอมายโคตินา
  บทที่ 15 : ชั้นฮายเมโนมายซีตีส
  บทที่ 16 :ชั้นฮายเมโนมายซีตีส(ต่อ)
  บทที่ 17 : ชั้นแกสเทอโรมายซีตีส
  บทที่ 18 : สับ-ดิวิชันดิวเทอโรมายโคตินา
  บทที่ 19 : ชั้นฮายโฟมายซีตีส และอะโกโนมายซีตีส
  เอกสารอ้างอิง