รายวิชา BO217(48068) การสำรวจอาณาจักรพืช (SURVEY OF PLANTS KINGDOM)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : การจำแนกสิ่งมีชีวิตและพัฒนาการอนุกรมวิธานพืช
  บทที่2 : ขอบเขตของวิชาอนุกรมวิธานพืช
  บทที่3 : การตรวจสอบเอกลักษณ์ของพืช
  บทที่4 : ประวัติและแนวทางของอนุกรมวิธานพืช
  บทที่5 : การจัดมวดหมู่ของพืช
  บทที่6 : อาณาจักรโมเนรา
  บทที่7 : อาณาจักรโพรทิสตา
  บทที่8 : เห็ดรา
  บทที่9 : ไลเคน
  บทที่10 : อาณาจักรเมธาไฟตา
  บทที่11 : เดวิชั่นไบรโอไฟตา
  บทที่12 : พืชมีท่อลำเลียงไม่มีเมล็ด
  บทที่13 : พืชจิมโนสเปิร์ม
  บทที่14 : พืชแองจิโอสเปิร์ม
  บทที่15 : พัฒนาการของพืชดอก
  บทที่16 : ภาพพรรณไม้บางวงศ์
  แบบทดสอบ
  บรรณานุกรม : reference
  ประวัติผู้เขียน
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : การจำแนกสิ่งมีชีวิตและพัฒนาการอนุกรมวิธานพืช
  บทที่2 : ขอบเขตของวิชาอนุกรมวิธานพืช
  บทที่3 : การตรวจสอบเอกลักษณ์ของพืช
  บทที่4 : ประวัติและแนวทางของอนุกรมวิธานพืช
  บทที่5 : การจัดมวดหมู่ของพืช
  บทที่6 : อาณาจักรโมเนรา
  บทที่7 : อาณาจักรโพรทิสตา
  บทที่8 : เห็ดรา
  บทที่9 : ไลเคน
  บทที่10 : อาณาจักรเมธาไฟตา
  บทที่11 : เดวิชั่นไบรโอไฟตา
  บทที่12 : พืชมีท่อลำเลียงไม่มีเมล็ด
  บทที่13 : พืชจิมโนสเปิร์ม
  บทที่14 : พืชแองจิโอสเปิร์ม
  บทที่15 : พัฒนาการของพืชดอก
  บทที่16 : ภาพพรรณไม้บางวงศ์
  แบบทดสอบ
  บรรณานุกรม : reference
  ประวัติผู้เขียน