รายวิชา AC344 การบัญชีเฉพาะเรื่อง (Specialized Accounting)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  ตอนที่1 : การบัญชีกิจการท่าเรือ
  ตอนที่1 : การบัญชีกิจการท่าเรือ(2)
  ตอนที่1 : การบัญชีกิจการท่าเรือ(3)
  ตอนที่1 : การบัญชีกิจการท่าเรือ(4)
  ตอนที่2 : การบัญชีกิจการพลังงานไฟฟ้า(1)
  ตอนที่2 : การบัญชีกิจการพลังงานไฟฟ้า(2)
  ตอนที่3 : การบัญชีกิจการประกันภัย(1)
  ตอนที่3 : การบัญชีกิจการประกันภัย(2)
  ตอนที่4 : การบัญชีองค์การขนส่งมวลชน
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  ตอนที่1 : การบัญชีกิจการท่าเรือ
  ตอนที่1 : การบัญชีกิจการท่าเรือ(2)
  ตอนที่1 : การบัญชีกิจการท่าเรือ(3)
  ตอนที่1 : การบัญชีกิจการท่าเรือ(4)
  ตอนที่2 : การบัญชีกิจการพลังงานไฟฟ้า(1)
  ตอนที่2 : การบัญชีกิจการพลังงานไฟฟ้า(2)
  ตอนที่3 : การบัญชีกิจการประกันภัย(1)
  ตอนที่3 : การบัญชีกิจการประกันภัย(2)
  ตอนที่4 : การบัญชีองค์การขนส่งมวลชน